Kerberos

En trehövdad hund som vaktar dödsrikets portar i grekisk mytologi. Exakt vad som skulle vaktas (eller från vem) är väldigt oklart och föremål för vilda spekulationer i de intellektuella cirklar där sådana spörsmål hetsigt diskuteras.