Konkurs

Den sorgliga punkten i ett företags historia då det inte ens finns pengar får att betala ut ledningens löner, bonusar och fallskärmar. Föregås oftast av varsel, uppsägningar samt längre semestrar för ledningen.