Fika

En sysselsättning som officiellt ersatte statsreligionen i Sverige år 2000. En slags modernare version av söndagskyrkan som fortfarande mest går ut på att baktala andra, undvika arbete och dricka stimulanter.