Nysvenska

I dess strikt korrekta mening åsyftar begreppet det svenska språket så som det talades efter 1526. Tyvärr har ett slappt språkbruk hos de som säger sig värna om språket (ironiskt nog) subverterat denna betydelse.