Barnböcker

Litteratur utan kritiker! Om barnet mot förmodan skulle uttrycka ogillande mot indoktrineringen kan du alltid skuldbelägga barnet för dess åsikter och kalla det onormalt.