Eremit

En person vars excentriska drag varken är roliga eller lämpliga i sociala sammanhang, vilket leder till social isolation. När personen slutar att exponeras för samhällets kollektiva idioti framstår hon ofta som upplyst.