Kreditkort

En sinnrik socialdarwinistisk konstruktion inom evolutionärekonomisk teori som syftar till att bestraffa de med sämst impulskontroll, till långivarens stora glädje och vinning.