Feodalism

Föregångaren till kapitalism. Betraktas idag som ett misslyckade, främst på grund av att systemet inte inkluderade den illusion av valfrihet och social mobilitet för de lägre klasserna som stabiliserar dagens ännu mer orättvisa samhälle.