Mode

En slags masspsykos som utnyttjar fenomenet att ingenting ser fånigt ut ifall tillräckligt många andra gör det. Det primära syftet är att personer utan känsla för stil eller klass inte skall känna sig utanför.