Luft

En nödvändig förutsättning för lungberoende liv på jorden, som människan trots denna vetskap konsekvent och kumulativt försämrar, vilket är rätt talande för artens lämplighet för fortsatt överlevnad.