Frestelse

Något människan naturligt leds in i. Den som säger sig kunna motstå en frestelse tror oftast att det beror på att de är starka, men oftast är det frestelsen som är för svag.