Universitet

Ett utbildningssäte där eleverna, enligt borgerliga politiker, lär sig saker de inte har någon nytta av när de ska tvingas göra jobb som de inte vill. Somliga menar på att forskningen och bildningen som påstås äga rum där är människans högsta ideal, men förespråkare av den teorin lämnar sällan universitetsområdet.