Familjekomedi

En komedi av så usel kvalitet och budget att dess enda positiva egenskap är att den förenar familjen i ett djupt hat mot världen i allmänhet och filmmakarna i synnerhet.