Krogbranschen

En bransch som sedan länge brottats med problemet hur man skall få bort svarta pengar, alkoholism och organiserad brottslighet utan att hela landets krogar omedelbart försätts i konkurs.