Rulltrappa

Automatiserade trappor som även fungerar som nykterhetstest för kraftigt berusade personer och utgör ett lämplighetstest för ouppmärksamma småbarnsföräldrar.