Nihilism

1. Övertygelsen att jordelivet är meningslöst och det enda som betyder någonting är efterlivet.
2. Övertygelsen att efterlivet är meningslöst och det enda som betyder någonting är jordelivet.