Deism

Den sista linjen för gudsförsvar, vilken somliga envist håller fast vid trots att man redan förlorat alla de samhälleliga, sociala och kulturella fördelarna med att ha gudar överhuvudtaget.