Uppklaringsprocent

Ett mått som visar hur effektiv polisen är på att utreda brott, som inte läggs ner, aldrig undersöks, blivit liggande eller på andra sätt förklarats olösliga.