Hedersmord

Ett moraliskt förkastligt försök att återupprätta förlorad heder, som grundar sig i tanken att om man begår ett ännu värre brott kommer det ursprungliga brottet framstå som trivialt i jämförelse.