Kravallpolis

De poliser som ansvarar för att upprätthålla ordningen när den allmänna blivit störd, vilket de åstadkommer genom att resolut göra sig till måltavlor för gatstenar och således distrahera folket från demonstranternas sakfråga.