Normalbegåvad

Vad de besvärligaste elevernas föräldrar alltid försäkrar att barnen är, oftast utan att inse att de därmed erkänner att barnets misslyckande i själva verket är deras eget.