Aristokrati

En nobel och ädel grupp människor som för flera hundra år sedan offrade sig för vetenskapen som frivilliga försökskaniner för att studera de långsiktiga konsekvenserna av inavel.

Allmänbildning

Ett acceptabelt substitut för specialintressen, tillika något som du automatiskt borde ha så fort du har tillgång till internet samt besitter rudimentära kunskaper om hur man bör använda det.