Busfrö

En föråldrad, folklig benämning på ett störigt barn som vi nu vet lider av neuropsykiatriska störningar och måste medicineras till personlighetsförändring.

Buskis

En teaterföreställning som tack vare sitt låga kulturella värde, frånvaro av tankeverksamhet och fokus på kroppsvätskor tilltalar folk som vanligtvis inte förstår sig på teater.

Budgetmål

En godtycklig, verklighetsfrånvänd uträkning som bestämmer hur mycket hårdare de anställda måste jobba för att täcka upp för ledningens idiotiska misstag.

Bostadsbrist

Ett stort problem för samhällets fattiga, men eftersom den är den viktigaste förutsättningen för att upprätthålla bostadsmarknadens oändliga bubbla finns det ingen anledning att tro att den inte är permanent.