Elevdemokrati

Skolsystemets sätt att fostra eleverna i en demokratisk anda – och precis i vuxenvärlden lockas i första hand grälsjuka narcissister och analfixerade viktigpettrar till de högsta posterna.