Objektivism

En tvärdum kvasifilosofi som utvecklades ur argumentationsfelet att den enskilda individen alltid har rätt till lycka, även om detta innebär att alla andra individer blir olyckliga.