Välkommen

Stavel.se är ett textproducerande företag, baserat i Helsingborg, som består av Jonas Birgersson och i första hand producerar text för PR, web och film. Från och med 2014 så finns jag på Gertrud, vilket innebär att Stavel.se tjänar som platshållare för projekt som faller utanför ramarna för den dagliga verksamheten.