Affärer

Ett civiliserat och högt prisat sätt att bedra och förnedra sina medmänniskor, men också den mest socialt acceptabla ursäkten för att helt eller delvis bortse från moral och etik. Detta gäller både för ekonomiska och amorösa affärer.