Rikedom

En samhällsevolutionär mekanism som tillåter generationer av inavlade familjer att kompensera för brister i såväl hjärta och hjärna genom att kontinuerligt stjäla resurser från sina de lägre klasserna.