Dödsångest

Den livslånga ångest som människan lever med tills den dag då hon dör. Det är osäkert om ångesten antar andra former efter döden, men den som lever får se.