Hybris

Ett klassiskt trick för att skapa neuroser hos en framgångsrik person som vågar vara lycklig. Kan även användas för att trycka till en arrogant person med överdriven tilltro till sin egen förmåga.