Magi

En term som används för att åsidosätta logik och kritiskt tänkande. Dessutom kan bruket av ordet användas som en måttstock på en persons okunskap. Syftar oftast på någonting som inte ännu skapats på teknologisk väg.