Patriarkat

En beundransvärt lömsk benämning på en samhällelig maktstruktur som dess könsneutrala natur till trots har tilldelats manligt genus för att kunna härska genom att söndra.