Rösträtt

Den lagstadgade rätten i ett demokratiskt samhälle som innebär att varje medborgare får göra sig själva till åtlöje med sina åsikter, samtidigt som hon förstör sitt eget land. En utbredd konspirationsteori är att sk. folkomröstningar i själva verket är ett sätt att utsätta medborgarna för en sådan skamfylld upplevelse att de automatiskt överlåter styret till yrkespolitiker.