Effektivisering

En utdragen, långsam och till synes slumpmässig förändringsprocess av en arbetsplats som innan dess fungerade bra, men eftersom processen alltid iscensätts och sköts av personer utan insikt eller ansvar är resultatet nästan alltid det motsatta.