Advokat

En samhällsparasit vars intresse i lagböcker främst kommer från en vilja att kringgå dem för sin egen finansiella vinning, om nödvändigt på bekostnad av samhället i övrigt.