Kristen

En människa som avlägger ett livslångt löfte att följa Jesu Kristi lära, men inte har för avsikt att hålla det. Detta eftersom den kristna syndar värre än kättaren och därmed är i större behov av sina synders förlåtelse. Viktväktarklubbar har senare framgångsrikt etablerat sig efter samma affärsmodell.