Idiot

Samlingsnamnet för den dominanta gruppen i mänsklighetens historia, som sedan urminnes tider haft enormt inflytande över artens öde, speciellt inom politik. Deras handlingar och åsikter förstör de flesta försök att åstadkomma något vettigt eller bra på denna jord.