Landsnummer

Prefix för att ringa telefonsamtal till andra länder. Sverige har till exempel 46, vilket gör oss till det enda landet i världen med det konventionella antalet kromosomer.