Animism

En trosinriktning som innebär att allting i naturen har eller delar en själ – något som kallats primitivt och hånats av andra religioner, som tror att hela omvärlden är själlös och död.