Jul

Glädjens högtid, ty vi vet alla att Jesus förespråkade girighet, falsk givmildhet och självmord. För barn en tid att få, för vuxna en tid att ge och för självmordsbenägna en ypperlig tid att verkställa uppskjutna planer.