Strängteori

En teori som anses så svårbegriplig att den ofta presenteras som bevis för att dagens ungdom är underutbildade kräk och man borde vara strängare med deras uppfostran.