Tvärvetenskap

En slags akademisk pilutta dig-teori som ständigt lägger sig i och kritiserar andra discipliner utan att någonsin bidra med något eget och således en passande akademisk karriär för cyniker.