Liberalism

En samling politiska begrepp som går ut på att varje individ förfogar och bestämmer över alla aspekter sitt eget liv, inklusive allting som de omöjligen kan ha någon kontroll över.