Finansinspektionen

Den statliga myndighet som ansvarar för att kontrollera att bankerna på ett ansvarsfullt och korrekt sätt manipulerar ekonomin i den riktning som politikerna vill föra landet.