Självbedrägeri

Den enda lagliga formen av bedrägeri eftersom man felaktigt tror att det är ett offerlöst brott. Beklagligtvis är så inte fallet, vilket bevisas av precis varje politiker.