Livförsäkring

Ett sätt att motivera dina familjemedlemmar att upphöra med livsuppehållande åtgärder vid en allvarlig olycka som du nog faktiskt hade kunnat klara dig från.