Buskis

En teaterföreställning som tack vare sitt låga kulturella värde, frånvaro av tankeverksamhet och fokus på kroppsvätskor tilltalar folk som vanligtvis inte förstår sig på teater.