Aristokrati

En nobel och ädel grupp människor som för flera hundra år sedan offrade sig för vetenskapen som frivilliga försökskaniner för att studera de långsiktiga konsekvenserna av inavel.