Kravallpolis

De poliser som ansvarar för att upprätthålla ordningen när den allmänna blivit störd, vilket de åstadkommer genom att resolut göra sig till måltavlor för gatstenar och således distrahera folket från demonstranternas sakfråga.

Kamphund

Samlingsnamn för en samling lynniga hundraser som avlats fram för det särskilda syftet att bita andras barn i ansiktet omedelbart efter att den oansvarige ägaren skrutit hur snäll och lydig byrackan är.