Mors Dag

En dag skapad för otacksamma och själviska personer då du, som straff för ditt beteende under året, skamfyllt tvingas låtsas att du är en god person istället för en lögnaktig hycklare.
(Hej mamma!)

Mode

En slags masspsykos som utnyttjar fenomenet att ingenting ser fånigt ut ifall tillräckligt många andra gör det. Det primära syftet är att personer utan känsla för stil eller klass inte skall känna sig utanför.

Medium

En person med två exceptionella förmågor: Den första är att de kan övertyga idioter att de kan kommunicera med de döda. Den andra att de kan kommunicera med idioter.

Mördare

I de länder som har dödsstraff är mördaren en olovlig entreprenör som bryter mot statens mordmonopol. I länder som har avskaffat dödsstraffet tycks mördaren oftast vara det bästa argumentet till att återinföra det.

Magi

En term som används för att åsidosätta logik och kritiskt tänkande. Dessutom kan bruket av ordet användas som en måttstock på en persons okunskap. Syftar oftast på någonting som inte ännu skapats på teknologisk väg.